Tilskud

Her kan du være helt tryg.

Tilskud til energiforbedring

Der kan være mange penge at hente i tilskud, når man ønsker at energiforbedre sin bolig. Det betyder, at du udover at spare på varmeregningen, kan gøre det billigere at gennemføre et renoveringsprojekt.

Hos 360 Energipartner har vi allerede serviceret rigtig mange med professionel rådgivning om at søge tilskud og vi er også klar til at hjælpe dig med personlig sparring gennem hele forløbet omkring ansøgnings- og dokumentationsprocessen.

Gør din bolig grønnere

Det er nu blevet nemmere og betragteligt billigere at foretage energiforbedringer i hjemmet med Energistyrelsens tilskudspuljer, hvor det er muligt at søge om tilskud hvert år til og med 2026. Tilskudspuljen kan søges af alle helårsboligejere med et gyldigt energimærke, hvilket vil sige et energimærke fra 2012 og frem.

Du kan søge tilskud for mindst 5.000 kr. og for eksempel få op til 28.000 kr. i tilskud, hvis du for eksempel installerer ny luft til vand varmepumpe i en bolig på mere en 250 kvm. Er energiforbedringen større, kan det tilsvarende udløse et større tilskud.

Hvem kan søge om tilskud?

Som boligejer kan du søge om tilskud, hvis du bor i en helårsbolig. Dog er sommerhuse ikke en del af tilskudsordningen. Dit hus skal have energimærke E, F eller G, hvis du vil søge tilskud til andet end varmepumpe.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle har et energimærke fra 2012 eller senere, så det skal laves, inden du kan sende en ansøgning til Bygningspuljen. Derudover skal du vedhæfte følgende dokumenter:

Ansøgningserklæring

Dokumentation for ejerskab af boligen

Alle helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier m.v. kan ansøge om tilskud til energirenoveringer. For private boligejere er tilskuddet skattefrit.

Eksempler på energirenoveringer man kan søge tilskud til:

Alle isoleringsopgaver undtagen hulmursisolering

Installation af varmepumper der erstatter olie, gas, biofyr

Renoveringer som generelt nedsætter energiforbruget i boligen

Udskiftning af gamle vinduer og døre til energiruder eller energiglas

Tilskud til nyt energimærke

Er dit energimærke ikke længere gyldigt, er det muligt at få tilskud til et nyt, som giver adgang til resten af tilskudspuljen.

Er du i tvivl om potentialet ved en energirenovering af din bolig, så lad 360 Energipartner hjælpe dig med et boligeftersyn.

Hvad kræver det for at modtage tilskud?

Som udgangspunkt kræver det blot et gyldigt energimærke, som enten skal være energimærke E, F eller G samt en gyldig grund til at renovere for at modtage tilskud. Der skal ikke indhentes tilbud fra håndværkere for at komme i betragtning. Minimums tilskudsbeløb der kan ansøges, er kr. 5.000,-.

360 Energipartner er et autoriseret energimærkningsfirma og vi kan derfor være dig behjælpelig med ansøgningen.

Vi hjælper dig med processen, men det er dit ansvar som boligejer at overholde energistyrelsens gældende regler omkring ansøgning om tilskud i bygningspuljen.

Når arbejdet er udført:

Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af faktura

Projektet skal være færdiggjort indenfor 2 år, fra der er givet tilsagn

Faktura skal sendes senest en måned efter gennemførelsen

Råd og vejledning til tilskud hos 360 Energipartner

Ordningen for energitilskud kan være ret kompliceret. Vi kan derfor tilbyde at bistå dig gennem hele processen. På den måde sikrer du dig, at tingene bliver gjort korrekt og du ikke går glip af dit energitilskud på grund af en fejl.

Har du brug for sparring eller rådgivning i forhold til energioptimering af din bolig, så står vi hos 360 Energipartner altid klar til at hjælpe dig.

Er du i tvivl om noget vedrørende energitilskud, er du meget velkommen til at kontakte os enten på telefon eller ved at sende os en mail.