Energimærkning

Her kan du være helt tryg.

Energimærkning af ejendom

I forbindelse med salg af bolig er det lovpligtigt, at der udføres en energimærkning af huset. En energimærkning er med til at skabe overblik i forbindelse med et hussalg, da der heri ligger en vurdering af boligens energimæssige tilstand, og man derfor undgår, at køber står med uforudsete overraskelser efter overtagelse. Alle energimærkninger skal udføres af en certificeret energikonsulent. På den måde er man garanteret, at rapporten er gyldig og udført korrekt.

Hos 360Energipartner har vi mange års erfaring indenfor energimærkning, og vi sikrer altid brugbare energimærkninger til vores kunder.

Vi står til rådighed med udarbejdelse af energimærkning, og vi tager os af hele processen fra start til slut.

Hvad er en energimærkning?

En energimærkning er et officielt dokument, der fortæller om bygningens aktuelle energiforbrug samt energieffektivitet. Formålet med energimærkningen er at give ejer/køber et indblik i, hvor store energiudgifter man må forvente for en standardhusholdning – både hvad angår vand, varme og el. Derudover vil energimærket indeholde forslag til energiforbedringer af ejendommen samt et overslag over, hvad det vil koste at gennemføre de enkelte forbedringer.

Hvor længe gælder en energimærkning?

En energimærkning fra 360Energipartner gælder efter lov i 10 år og må genbruges i forbindelse med salg, hvis den fortsat er indenfor gyldighedsperioden og der ikke er lavet ændringer i bygningen, der har indflydelse på energiforbruget.

Bygninger der skal energimærkes

Alle nyopførte bygninger samt bygninger der er 60 kvm eller større, skal have en lovpligtig energimærkning som et bevis på, at boligen overholder det gældende bygningsreglements energikrav.

Bygninger der anvendes til beboelse, skal have et energimærke, når det skal sælges eller udlejes i mere end 4 uger. Energimærkningen er gældende for følgende:

Parcelhuse, villaer, række-, kæde og dobbelthuse

Bygninger med ejerlejligheder dvs. ejerforeninger

Bygninger med andelsbolig, andelsforening, andelsboligforening, andel, anparter og aktier i boligfællesskab.

Bygninger til udlejning eller bygninger med lejeboliger

Ansvarlig for energimærkning

Ved salg af en lejlighed som ejerlejlighed, anpart eller andelslejlighed er det ejer-, anparts- eller andelsboligforeningen, der skal sørge for energimærkningen og rekvirere energimærke for ejendommen, således boligen kan sælges.

Ved salg af familiehuse og række-, kæde og dobbelthuse er det ejerens pligt at få udarbejdet en energimærkning af huset ved salg.

Sælgeren af ejendommen skal udlevere energimærkningsrapporten til ejendomsformidleren for eksempel ejendomsmægleren forud for annoncering af ejendommen.

Klage over energimærkning

Som ejer af en ejendom, kan du klage over energimærkningen indtil et år efter, at den er blevet udformet.

Boliger der ikke skal energimærkes

Nogle typer af bygninger er fritaget for at få udarbejdet en energimærkning. Det gælder blandt andet:

Tilbygninger

Sommerhuse (medmindre de er nyopførte)

Carporte

Garager

Udhuse

Kolonihavehuse

Bygninger, der efter aftale skal rives ned efter overtagelse

Fredede bygninger

Energimærkningsprocessen hos 360Energipartner

1) Gennemgang

Vi gennemgår først bygningens energitilstand ved at kigge på alle bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for energiforbruget.

2) Placering af Energimærke

Herefter placerer vi energimærket på en skala fra A til G, hvor A er bedste placering. Derudover følger en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

3) 10 års gyldighed

Herfra er energimærket gyldigt i 10 år. Sælger du en bygning flere gange inden for gyldighedsperioden, behøver du ikke få et nyt energimærke.

Vores priser på energimærkning er altid inklusiv alt og ingen efterregning. Heriblandt også indberetning til Energistyrelsen.

Her kan du være helt tryg.

Vi sørger for gennem hele processen at have en god dialog med dig. Ofte er det nemlig kun småændringer der skal til, for at din bolig kan opnå en bedre energimærkning. Derudover er det i nogle tilfælde også muligt at få tilskud til energirenovering.